Biocyclische-Veganlandbouw 

Bevordering van Biocyclische-Veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Historie van de biocyclische veganlandbouw

Adolf Hoops, founder of biocyclic vegan farming


De Biocyclic Vegan Standard is ontwikkeld, sinds 1950, door Adolf Hoops (1932-1999), een pionier van biologische landbouw in Noord-Duitsland. Van het allereerste begin heeft Adolf Hoops een meningsverschil met veel biologische boeren over de stelling dat duurzame bodemvruchtbaarheid alleen bereikt kan worden door het gebruik van dierenmest alsmede de integratie van veeteelt in de kringlooplandbouw. Op zijn biologische tuinbouwbedrijf Bio-Modell Walsrode ontwikkeld hij een ecologisch georiënteerde dier-vrije landbouwmethode waarin de nutriëntenkringloop maximaal gesloten wordt, zo veel als mogelijk alle plantaardige meststoffen zelf op het bedrijf te produceren en te werken aan het verhogen van bodemvruchtbaarheid door middel van plantaardige 'groene' meststoffen, compost en opbouw van vruchtbare humusaarde. 

Dr. agr. Johannes Eisenbach, biocyclic vegan producer at Biocyclic Park in Kalamata, Greece

In de jaren negentig werkt Adolf Hoops in Griekenland veelvuldig samen met dr. agr. Johannes Eisenbach aan het verfijnen van de inmiddels internationale Biocyclic Vegan Standards en de toepassing van deze landbouwvorm in de mediterrane klimaatzone. Tegenwoordig wordt deze norm met succes toegepast door veel telers in Cyprus en Griekenland. Ook elders in Europa zijn er telers actief en zijn er netwerken in Duitsland, Frankrijk, Zweden en Nederland / Vlaanderen. 


 


E-mailen
Bellen