Biocyclische-Veganlandbouw 

Bevordering van Biocyclische-Veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen


Biologische en diervrije productie 

Biocyclische-veganlandbouw staat voor een biologische plantaardige landbouwmethode waarin geen productiedieren aanwezig zijn en er geen gebruik wordt gemaakt van dierlijke restproducten zoals dierlijke mest.

Speerpunten zijn:

  • Goed voor het milieu - koolstof opslag middels composttechnieken (bodemopbouw en humusvorming)
  • Goed voor de dieren - Diervrij produceren op de agrarische teeltbedrijven alleen met 100% plantaardige inputs
  • Goed voor de bodem - ruime teeltrotatie, mengcultuur (mixed cropping), strokenteelt agroforestry, biodiversiteit
  • Goed voor de gezondheid - GMO-vrij, vrij van pathogenen, volledig transparant
  • Goed voor jou! - Biocyclische-Vegan producten zijn smaakvol, veilig & vegan    

Smaakvolle producten groeien in een gezonde bodem
Producten die mogen groeien in een gezonde bodem krijgen een goede smaak. Wij telen biologische en veilige en 100% plantaardige voeding en dit volledig diervrij en zonder dierlijke meststoffen. 

Geen productiedieren en geen dierlijke meststoffen 
Onze telers maken geen gebruik van productiedieren en gebruiken geen dierlijke meststoffen (vaste mest, drijfmest, kippenmestkorrels enz.) of andere dierlijke stoffen zoals verenmeel, beendermeel, bloedmeel, haarmeel en chitine. 

Het gebruik van productiedieren en het gebruik van dierlijke stoffen is dus niet toegestaan in de Biocyclische-veganlandbouw. 
In plaats daarvan wordt er d.m.v. het toepassen van een kringloop een goede gebalanceerde bodemvruchtbaarheid bereikt door gebruik te maken van compost en groenbemesters zoals vlinderbloemige: peulvruchten, klavers en luzerne. Een deel van de vlinderbloemigen worden samen met ander plantmateriaal geoogst waar compost van wordt gemaakt. Deze langzaam rijpende compost die soms wel 2 jaar blijft liggen wordt uiteindelijk terug over het land verspreid zodat er een vruchtbare humus ontstaat.   

Sinds november 2017 is deze biologische standaard wereldwijd beschikbaar als een wereldwijde IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) standaard.

De Biocyclische-veganlandbouw  richtlijnen beschrijven de principes van een toekomstgerichte, kringloop- en vegan georiënteerde vorm van biologische landbouw. Kenmerkend is  een productie zonder het gebruik van dieren in de zin van de klassieke veehouderij die een negatieve bijdrage heeft op het milieu- en klimaatdoelstellingen. Het netwerk Biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen wil een bijdrage leveren om de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit te verhogen en de landproductiviteit te verbeteren.

Lees ook de kenmerken van deze innovatieve landbouwvorm

Lees ook Biocyclische-Veganlandbouw draagt bij aan het bereiken van alle doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's).


Een bijdrage leveren aan de groei van vegan landbouw kan eenvoudig!


Deel jij onze droom om van No Shit Food een nieuwe duurzame standaard te maken?Op dit moment is de belangrijkste stap om zoveel mogelijk mensen te laten zien dat vegan groente helemaal de shit is. Daarom willen we een beweging starten en meedenkers om ons heen verzamelen. Help je mee?
Samen maken we biologische groente plantaardig Join the No Shit Food Movement

JOIN THE FOOD MOVEMENT ROOTING FOR VEGAN VEGETABLES op Noshitfood.nl 


 

 


E-mailen
Bellen